סרטון 4 – העברה של מטופל סיעודי מהמיטה לכיסא גלגלים 1#

סרטון 5 – העברה של מטופל סיעודי מהמיטה לכיסא גלגלים 2#

סרטון 6 – העברה של מטופל סיעודי מהמיטה לכיסא גלגלים 3#