טכניקות להושבת מטופל סיעודי
בסרטון זה אנו רואים שלבים וטכניקות שונות להושבת מטופל ממצב של שכיבה
למצב של הושבה על כיסא או מצב של שכיבה למצבים:

א. הושבה על המיטה
ב. העמדה
ג. הושבה על כיסא הגלגלים.

 

כלל 1:
לפני כל פעולה שאני ניגש לעשות אני מיידע את המטופל במה שאני הולך לעשות,
על מנת שאם יש אפשרות שהוא יסייע לי במשהו כל עזרה מצדו מבורכת.

גם אם לא יכול לסייע אני מיידע אותו, כי זה נותן לו בטחון שאני הולך לעשות פעולה
שאני יודע מה אני עושה בה ובנוסף אם לא עזרה ,רק שלא יתנגד לפעולות שאני מבצע
או מצד רצונו או מצד רפלקס.

 

כלל 2:
הכיסא נעול על מנת שלא יזוז בהעברת המטופל.

 

כלל 3:
הכיסא עומד במצב של 90 מעלות מהמיטה
(לפעמים אפשר עד 70 מעלות תלוי בגודל המטופל,
רמת נכותו אם יכול לעמוד קמעא או לא,
אם יכול לעמוד ולהסתובב או לא).

 

כלל 4.
העיקרון פשוט לאמני סיעוד גם לאלה שאין להם ידע כלל:
א. למצב של ישיבה על המיטה אנו צריכים שהרגליים של המטופל יגיעו לקרקע.

ב. אנו צריכים שהגב יתרומם למצב של ישיבה על המיטה.
מטפל אמן עושה את זה בפעולה אחת כאשר ביד אחת אוחז בעורף וגב המטופל.

צפו:
סרטון מספר 4

 

וביד שניה מחזיק ברגליו ובטכניקת סיבוב מושיבו על המיטה.
שימו לב גם לסרטון שהמטפלת בכחול מחזיקה בגבה של המטופלת
מביאה את הרגליים עד סמוך לסף המיטה ובטכניקה עצמה הרגליים על הקרקע.
למי שקשה לו או חושש יכול להיעזר באדם נוסף כאשר שניהם צריכים לתזמן בטיימינג נכון
את פעולת הרמת הגב והורדת רגליים לקרקע. שימו לב בסרטון מתחילתו עד סופו
כאשר המטפלת בכחול מרימה את המטופלת באדום והמסייעת בוורוד עוזרת לה

במצב כאן מדובר בחולה חלושה מאוד כאשר טלטול קטן שלא במקום יכול לגרום לנזק לחולה.
על כן צריך 2 או אמן מומחה.בהמשך הסרטון מתבצעת אותה פעולה עם חולה פחות חלושה
כאשר כאן המטפל מתנהל עמו יחידי (בלא סיוע אדם נוסף). מטפלת בכחול מטופלת בוורוד.

ישנה טכניקה נוספת שלא מתאימה לכל החולים ,או לחולים חלושים מאוד שלרוב החולים תהיה רלוונטית.

בשלב א מקרבים את החולה לסף המיטה
שלב ב מורידים את רגליו לקרקע
שלב ג מרימים את הגב

צפו:
סרטון מספר 3

 

כלל 5
העברה מהמיטה לכיסא. ישנן מס' טכניקות הכול תלוי ברמת הקושי של החולה.
שיטה א: למטפלים חלושים, באמצעות לוח עץ קשיח כשצדו האחד על המיטה וצדו השני על הכיסא

ניתן לראות בסרטון כי הפעולה זו גם בשלושה שלבים,
שלב א' אני מניח את החולה מהמיטה ללוח העץ כאשר אני שם לב לצדו השני של הלוח שלא יתרומם.
שלב ב' גורר או מושך לכוון מרכז הלוח.
שלב ג' לכיסא.

טכניקה נוספת הרמה באמצעות חגורת סיעוד כאשר אני כורך את החגורה סביב החולה
ובאמצעותה אני מרים ומסובב את החולה לכיסא.